Bekostiging en inhuizing

Kosten van het particuliere gedeelte voor het wonen in ons huis.

Opbouw bekostiging De Volle Aandacht

In een kleinschalige voorziening als De Volle Aandacht betaalt u een particuliere eigen bijdrage plus het P.G.B. voor begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging.

In een kleinschalige voorziening als De Volle Aandacht verblijven hooguit 9 cliënten. Tevens kiest u in De Volle Aandacht voor uw zelf gekozen woonplek, voeding e.d. Door de particuliere financiële eigen bijdrage bent u gegarandeerd van intensieve persoonlijke aandacht door een vast team in een huiselijke omgeving en in het vertrouwde ritme van de dag. De Volle Aandacht is daarom uw geld ten volle waard. Wilt u meer weten wat dit voor u betekent, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bij opname in een verpleeghuis wordt deze begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging geleverd via Zorg in Natura. Het verpleeghuis bundelt al de indicaties van hun cliënten en stelt daar medewerkers voor aan. Daar komt de functie verblijf bij. De cliënt verhuist naar het verpleeghuis, krijgt alle voorzieningen (wonen, voeding, ed) van het verpleeghuis, betaalt een maximaal 2400 euro eigen bijdrage (c.a.k.) en beschikt nog over een klein eigen bedrag als zakgeld.

Wonen in De Volle Aandacht

Om in aanmerking te komen voor wonen en zorg in De Volle Aandacht moet uw ‘Zorg in Natura Indicatie VenV ZZP5 met verblijf’ omgezet worden in een PGB via een omzettingsformulier. Het PGB wordt met terugwerkende kracht verrekend door het zorgkantoor vanaf het moment dat u staat ingeschreven op uw nieuwe woonadres Bovenweg 112 in Sint Pancras. Vanzelfsprekend helpen wij u hierbij. 

Grenzen aan en voorwaarden voor bewoning

Het is de intentie dat de bewoners van De Volle Aandacht hun verdere leven in het huis kunnen blijven wonen. De groepsbewoning en bescherming die het huis biedt zijn echter bepalend voor de mogelijkheden in begeleiding en opvang. Het huis is geen BOPZ instelling en kan haar bewoners niet tegen hun uitdrukkelijke wil in bescherming nemen. Bewoners met sterk overlast gevend gedrag of bewoners die zich uitdrukkelijk willen onttrekken aan de bescherming kunnen niet in De Volle Aandacht wonen. Ook voor bewoners die in de loop van hun verblijf de grenzen van de mogelijkheden van het huis overschrijden zal in overleg met hun vertegenwoordigers een vervangende oplossing gevonden moeten worden. In De Volle Aandacht is het, mede uit veiligheidsoverwegingen, niet toegestaan te roken voor bewoners, bezoekers en medewerkers.

Interesse in De Volle Aandacht?