De Zorg

De Volle Aandacht is een beschermde en beschutte woonomgeving voor ouderen met dementie.

Zorg en dienstverlening

Download het kwaliteitsplan
Download het kwaliteitsverslag

De Volle Aandacht is een beschermde en beschutte woonomgeving voor ouderen met dementie. Het particuliere woon- en servicepakket biedt samen met de geïndiceerde zorgdiensten alle mogelijkheden om veilig en vertrouwd in een kleine woongemeenschap alle aandacht en zorg te krijgen die past bij de levensfase. De mensen die werken voor de bewoners van De Volle Aandacht kiezen ervoor hun leven te delen met de bewoners. Samen met de bewoners van het huis volgen zij het gewone, voor de bewoners herkenbare, dagelijkse ritme van opstaan, activiteit en afleiding, eten en drinken, rusten, alleen zijn en ontmoeten. Dit ritme geeft ruimte aan de eigen gewoonten van de bewoner, de eigen voorkeuren voor de maaltijd, de eigen belangstelling, de eigen verhalen, gevoelens, vreugde en verdriet. Het wonen en leven in De Volle Aandacht wordt verzorgd en ondersteund door De Leeuwenhof Zorg. Zij staan garant voor een professionele en deskundige zorg en dienstverlening met oog voor het persoonlijke en particuliere karakter van De Volle Aandacht. De zorgverlener staat voor de kwaliteit van de hotelmatige diensten, de basis zorg, de WLZ geïndiceerde zorg en deskundige professionele begeleiding. Meer informatie over de organisatie is te vinden in het kwaliteitsplan.

Hotelmatige diensten

 • Wij dragen zorg voor een oproepsysteem, signalering- en brandveiligheidssysteem en bereikbaarheid van een gekwalificeerde medewerker.
 • U kunt vrij gebruik maken van de algemene ruimten en lift, de volledig gemeubileerde woonkamers en eetkeuken, de aangepaste doucheruimten, de was- en droogmachine, de gezamenlijke (kleding)berging en de terrassen en het buitenmeubilair.
 • Alle maaltijden worden door ons verzorgd en bereid. Wij houden rekening met uw smaak en voorkeuren.
 • Wij gebruiken hoogwaardige eet en drinkwaren en houden u betrokken bij inkoop en samenstelling.
 • Koffie, thee en soortgelijke consumpties worden onbeperkt door ons aan u verstrekt.
 • Wij dragen zorg voor de schoonmaak van het huis en in overleg met u voor uw eigen kamer.
 • Wij zorgen voor het wassen, drogen en strijken van uw kleding en beddengoed, handdoeken etc.

Zorgdiensten

Basiszorg en ondersteuning
De basiszorg en ondersteuning zijn niet door het Centrum Indicatie Zorginstellingen (CIZ) geïndiceerd en maken daarom onderdeel uit van het servicepakket. Deze basiszorg en ondersteuning die onmisbaar zijn voor de dementerende bewoners van De Volle Aandacht omvatten:

 • De voortdurende aanwezigheid van ons professionele zorgteam.
 • De coördinatie, verslaglegging en registratie van de volledige (en geïndiceerde) zorg, begeleiding en dienstverlening.
 • Het monitoren van de zorg, begeleiding en verslaglegging door een specialistisch verpleegkundige.
 • Het toezien op een goede administratieve afwikkeling van het Persoonsgebonden Budget.

Geïndiceerde zorg
De medewerkers van De Volle Aandacht hebben ruime ervaring in het bijstaan en begeleiden van ouderen met dementie en hun levensfase zij werken vanuit hun hart en zijn deskundig in hun beroep. Daarom kunnen in De Volle Aandacht de bewoners alle WLZ-geïndiceerde zorg en begeleiding ontvangen. Verpleging, persoonlijke verzorging, ondersteunende en activerende begeleiding en de nodige aanvullende (para-)medische zorg. Deze zorg en begeleiding worden vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB) gefinancierd door het zorgkantoor. Daarover is een inkomensafhankelijke lage eigen bijdrage verschuldigd die door het CAK wordt geïnd.

Aanvullende zorg en diensten
Voor diensten en zorg die vallen buiten de hoteldiensten en de basis en geïndiceerde zorg en begeleiding geven wij, indien gewenst, op aanvraag een gespecificeerde opgave van de kosten en voorwaarden.

MEER INFORMATIE OVER DE VOLLE AANDACHT?